Vòng Quay Scar Cá Mập Đen 19K

Số người đang chơi: 578 (10 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Ada*****on - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Ga*****an - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Chr*****mp - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Ga*****ene - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Fra*****ra - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Ad*****mas - đã trúng Bạn Lật Được 399 KC    -      Be*****ws - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Har*****uz - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Jac*****een - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Je*****ce - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Emi*****ana - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
abc***yz Bạn Nhận Được 19 KC 2023-09-30 20:49
tah***09 Bạn Nhận Được 19 KC 2023-05-26 08:50

Các vòng minigame khác

Vòng Quay M4A1 Hỏa Ngục 19K

Đã chơi: 12241

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Bóng Đá 10K

Đã chơi: 1270

12,500đ 10,000đ

Vòng Quay Buss Gaming 19K

Đã chơi: 3421

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay UMP Khủng Long 19K

Đã chơi: 45661

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay M1887 Vũ Trụ Hủy Diệt 19K

Đã chơi: 5472

23,750đ 19,000đ

Lật Hình MP40 Huyền Thoại 19K

Đã chơi: 2351

23,750đ 19,000đ

Máy Chế Tác MP5 29K

Đã chơi: 3138

36,250đ 29,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »