Vòng Quay Buss Gaming 19K

Số người đang chơi: 771 (6 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Jer*****mi - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Bri*****ffy - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Jo*****on - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Jos*****tes - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Ter*****on - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      El*****oan - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Jo*****ndy - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Way*****var - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Ti*****er - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Eri*****lia - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Jon*****al - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Hao***am Bạn Nhận Được 19 KC 2023-12-23 15:43
sho***ng Bạn Nhận Được 19 KC 2023-09-01 08:14
sho***ng Bạn Nhận Được 19 KC 2023-09-01 08:14
Tua***ui Bạn Nhận Được 19 KC 2023-07-29 15:29
Tua***ui Bạn Nhận Được 19 KC 2023-07-29 15:29
039***86 Bạn Nhận Được 19 KC 2023-02-10 11:52
039***86 Bạn Nhận Được 19 KC 2023-02-10 11:51

Các vòng minigame khác

Vòng Quay M4A1 Hỏa Ngục 19K

Đã chơi: 12241

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Bóng Đá 10K

Đã chơi: 1272

12,500đ 10,000đ

Vòng Quay Scar Cá Mập Đen 19K

Đã chơi: 2416

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay UMP Khủng Long 19K

Đã chơi: 45661

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay M1887 Vũ Trụ Hủy Diệt 19K

Đã chơi: 5472

23,750đ 19,000đ

Lật Hình MP40 Huyền Thoại 19K

Đã chơi: 2351

23,750đ 19,000đ

Máy Chế Tác MP5 29K

Đã chơi: 3138

36,250đ 29,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »