Vòng Quay Buss Gaming 19K

Số người đang chơi: 577 (4 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Ke*****is - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Ph*****ia - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Mar*****mi - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Na*****der - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Do*****es - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Eri*****tt - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Tyl*****cie - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      San*****ony - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Tho*****ote - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Lau*****te - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Ale*****ud - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
sho***ng Bạn Nhận Được 19 KC 2023-09-01 08:14
sho***ng Bạn Nhận Được 19 KC 2023-09-01 08:14
Tua***ui Bạn Nhận Được 19 KC 2023-07-29 15:29
Tua***ui Bạn Nhận Được 19 KC 2023-07-29 15:29
039***86 Bạn Nhận Được 19 KC 2023-02-10 11:52
039***86 Bạn Nhận Được 19 KC 2023-02-10 11:51

Các vòng minigame khác

Vòng Quay M4A1 Hỏa Ngục 19K

Đã chơi: 12241

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Bóng Đá 10K

Đã chơi: 1270

12,500đ 10,000đ

Vòng Quay Scar Cá Mập Đen 19K

Đã chơi: 2416

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay UMP Khủng Long 19K

Đã chơi: 45660

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay M1887 Vũ Trụ Hủy Diệt 19K

Đã chơi: 5470

23,750đ 19,000đ

Lật Hình MP40 Huyền Thoại 19K

Đã chơi: 2351

23,750đ 19,000đ

Máy Chế Tác MP5 29K

Đã chơi: 3138

36,250đ 29,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »